YOUR SPORTIVITY IS
OUR ACTIVITY

VOORWAARDEN

 1. Een lesuur bestaat uit 50 minuten les.
 2. De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de trainers.
 3. Bij regen of onbespeelbare banen; Wij melden de les, in geval van uitval, af per sms. Bij een volledige cursus (19 lesweken) worden na 3 uitgevallen lessen alle volgende lessen ingehaald. Dus 16 lessen (per cursus) gegarandeert. Privelessen worden ingehaald. Wij brengen de leerlingen per mail op de hoogte wanneer er een les ingehaald moet worden.
 4. Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden (ook ziekte, blessure, verhuizen etc.) door de cursist zijn voor rekening van de cursist.
 5. Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak, zal de trainer worden vervangen of zullen de trainingen worden ingehaald.
 6. De leerling is verplicht om in tenniskleding en tennisschoenen de training te volgen. Komt de leerling niet in tenniskleding en/of tennisschoenen behoudt de trainer het recht om de leerling te weigeren voor de training.
 7. Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Dit in overleg met de cursist.
 8. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
 9. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats.
 10. TAA kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelname (min. 3 van 4 en min.6 van 8) heeft behoudt het TAA het recht om de groep te laten vervallen.
 11. Het volgen van lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers en de vereniging zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten. Een eventuele aansprakelijkheid zal nooit verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van TAA en de vereniging.
 12. U bent verplicht om lid te zijn van de vereniging waar u uw trainingen volgt.
 13. Wilt u in 2 termijnen betalen of heeft u vragen over betalingen kunt u altijd bellen met ons.
 14. Iedereen dient zelf een lesformulier in te vullen .
 15. Bij een hoge beschikbaarheid wordt de kans op deelname aan de tennislessen groter. 

   

 16. Zorg ervoor als je met meerdere personen inschrijft dat de beschikbaarheid overeenkomt.

 17. Schrijft u alleen in voor groepslessen proberen wij een geschikte groep samen te stellen.

 18. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Indien de voorkeursdag of tijd vol is wordt u mogelijk op een andere tijd ingedeeld. 

 19. Het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier houdt in dat u akkoord gaat met de lesvoorwaarden en de financiële consequenties daarvan.

 20. Indien u na aanmelding geplaatst wordt verplicht u zich ten alle tijden tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

 21. Voor aanvang van de eerste les moet de betaling of deel van de betaling voldaan zijn.

   

  Lesperiode (zie rooster)

  Na indeling ontvangt u telefonisch of per e-mail bericht over u lesdag en tijd.

   

  Info:

  Jennifer 06-53363248 of  Marc 06-50670340

  Tennis Academie Almere V.O.F. Leguaanstraat 6  1338 HD Almere tel 06 50670340 / 06 53363248

  ING NL06INGB0001714581 E-mail info@tennisacademie.nl K.v.K. Lelystad nr. 39093460

  BTW nr. 8157.02.723.B01